Tagarchief: Ondernemersfonds

Ondernemersfonds Binnenstad Zwolle

Het ondernemersfonds staat (weer) in de belangstelling. RTV Oost besteedt er in ieder geval vandaag aandacht aan. Als ik de brief van de trekkers (januari 2011) leg naast de mail van Fakkert (ondernemersfonds nee) dan valt mij op dat de invalshoek verschillend is en daarmee de uitkomst.

Je kunt redeneren vanuit het doel en dan bezien hoe je het moet doen. Je kunt ook vertrekken vanuit de manier die wordt voorgesteld. Als je het daar niet mee eens bent, dan kom je elkaar nooit te spreken over het doel van het fonds.

Het meest constructief is toch om te vertrekken vanuit het doel van het fonds.  Meet bezoekers nar de binnenstad trekken, die daar langer blijven en meer uitgeven. (brief van januari 2011). Dat is toch een nastrevenswaardig doel waar velen bij gebaat zijn: de ondernemers, de stad en last but not least de bezoekers.

Het fonds zal dan gebruikt worden voor het promoten van de stad, voor het beheer van de stad (schoon-heel-veilig) en voor het vergroten van de veiligheid.
Hoe meer ik in de brief lees, des te beter gevoel ik krijg over het doel.
Samen de schouders er onder. Ook omdat je samen meer voor elkaar kunt krijgen en veel effectiever kunt werken.

Over de manier waarop kan gesproken worden. In de brief wordt de vraag gesteld of de ondernemers willen laten weten naar welke rechtsvorm de voorkeur uitgaat. Met andere woorden het staat helemaal niet vast dat gekozen wordt voor een stichting.

Je moet wel denken in termen van kansen en niet in termen van bedreigingen. Dan kom je niet echt ver. Je kunt kijken naar steden waar het niet van de grond komt. Je kunt ook kijken naar situaties waar het wel lukt.
Zwolle, de binnenstad natuurlijk, is niet gebaat bij een defaitistische houding. Zo van, het bezoekerstal loopt overal terug. Daar is geen houden meer aan.
Als je zo denkt, ben je geen ondernemer, denk ik dan.

Om een wettelijke basis te leggen onder het fonds, moet minstens 50% van de ondernemers stemmen. Daarvan moet 2/3 instemmen met het fonds. Dan is er basis voor de oprichting van het fonds.
Binnenstad ondernemers moeten dus niet te lichtvaardig denken en in ieder geval gaan stemmen. Houdt bij het stemmen in het oog dat het gezamenlijk belang van een economisch sterke binnenstad, uiteindelijk ook eigen belang oplevert.

John van Boven

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Ondernemersfonds

Ik lees vandaag in de Stentor dat het Ondernemersfonds een publiciteitsoffensief start. Ik vind dat een goede zaak. En dan vooral de verschuiving in de discussie van doelstelling naar de manier waarop het fonds moet gaan functioneren. Ik schreef daar al eerder over.
Ondernemers kunnen zich nu ook uitspreken, zo lees ik, over de gewenste vorm: vereniging of stichting.
Gelukkig heeft het ministerie de dealine voor het opstarten verlengd. Het kan nu tot het einde van 2011.
Ik hoop dat het lukt zodat we gezamenlijk iets nog mooiers van de Zwolse binnenstad kunnen maken. Dat is goed voor een economisch sterke stad

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek