Tagarchief: Oog

Fundatie

Gisteren heeft de gemeenteraad positief gereageerd op het voornemen van het college om te onderzoeken of het mogelijk is om museum De Fundatie uit te breiden middels plaatsing van wat Het Oog is gaan heten op het dak. Er zitten verschillende kanten aan. In de eerste plaats de vraag of de verbouw gerealiseerd kan worden voor de 5.000.000 die de provincie beschikbaar stelt. Daarnaast of het klopt, dat de verhoging van de exploitatiekosten blijven binnen de begrote 500.000 euro. Hiervan neemt het museum 300.000 euro voor haar rekening en van de rest komt 150.000 euro voor rekening van de provincie en 50.000 euro voor die van de gemeente.
Het is belangrijk voor de finale beslissing om het risico te kennen, dat er over het budget wordt heengegaan.

Ik vind het een belangrijke beslissing. In de eerste plaats voor de cultuur. De Fundatie is de laatste jaren een belangrijke speler geworden in de museale wereld. Dat geeft grote kansen voor de kennismaking met cultuur. Dat kan een verrijking betekenen.
Daarnaast speelt de Fundatie een belangrijke rol bij het positioneren van Zwolle. En dat is weer belangrijk voor de economische kracht van Zwolle. Uit onderzoek blijkt dat iedereen die Zwolle bezoekt zo’n 46 euro uitgeeft in Zwolle. Meer bezoekers, en die zullen er zijn, na voltooiing van Het Oog, betekent dus meer inkomsten voor de Zwolse ondernemer.

Het gaat er om een afweging te maken tussen de risico’s en de kansen. Voor die afweging is het nodig dat het door het college gewenste onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt. Daarom konden wij en met ons de grootst mogelijke meerderheid (alleen het CDA was tegen) instemmen met het voorstel van het college.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Het oog van de Fundatie

De Provinciale Staten hebben gisteren besloten om een budget te verlenen, dat het mogelijk maakt museum de Fundatie uit te breiden. Dat zal dan gebeuren door een opbouw op het bestaande gebouw naar een ontwerp van Henket. Het gaat door het leven als Het Oog. Niet zo verwonderlijk als je het ontwerp ziet.

Het budget bestaat uit 5 miljoen euro. Voor dat geld moet de uitbreiding gerealiseerd worden.

Daarnaast is uitbreiding van het exploitatiebudget nodig: 300.000 euro. De helft neemt het museum zelf voor haar rekening. Van de andere helft komt 2/3 voor rekening van de provincie. Van Zwolle wordt verwacht dat zij de resterende 50.000 euro in de boeken opneemt.

Oog van de Fundatie

Zwolle heeft binnenkort dus een beslissing te nemen. De provincie heeft uitvoering van haar besluit afhankelijk gemaakt van de instemming van Zwolle met de extra 50.000 euro.

Ik heb daar zelf een paar overwegingen bij. Ze helpen mij om er voor te zijn, zeg ik maar direct.

  1. Nog niet zo lang geleden heb ik iemand die er voor heeft doorgeleerd horen zeggen dat de economie van een stad afhankelijk is van cultuur, cultuur en cultuur. Met andere woorden de cultuur is een sterke drager voor een economisch sterke binnenstad. De uitbreiding van de Fundatie brengt veel meer mensen naar Zwolle. Dat hebben we al gezien bij aansprekende tentoonstellingen die Ralph Keuning de laatste tijd heeft georganiseerd. Middenstanders zeggen mij dan ook, dat ze dat goed kunnen merken.
  2. Ik realiseer me dat de provincie een geweldige duit in het Zwolse culturele zakje doet. Maar maakt het wel afhankelijk van de Zwolse bijdrage. Ik kan het ook (veel) positiever zeggen: ik realiseer me wat e als Zwolle kunnen realiseren voor maar 50.000 euro per jaar. Dat is toch wel een prettige manier van cofinancieren.
  3. De vraag kan gesteld worden of het wel verantwoord is in tijden van bezuinigen, waarbij ook (en vooral) gekeken wordt naar het programma Cultuur, om 50.000 euro meer uit te geven. Ik vind het verantwoord. Dat hangt samen met het effect (punt 1) en met wat je er voor krijgt (punt 2), maar ook met de keuze voor verdieping. Bij het bezuinigingsdebat heb ik gezegd dat ik niet ga voor verbreding maar voor verdieping. Ontwikkel wat al goed is, en wat nog een duw in de rug kan gebruiken. In die orde zie ik de uitbreiding van de Fundatie als een niet te missen kans.

Het ontwerp is uitdagend. Toch zijn de meeste reacties gematigd tot echt positief. Een compliment voor architect Henket voor het ontwerp en voor Ralph en zijn team om hier ja tegen te zeggen.

Ik hoop en verwacht een positieve benadering door de gemeenteraad. Aan mij zal het niet liggen.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek