Tagarchief: RD

collegebesluit verruiming zondagopenstelling

Ik had me voorgenomen niet te reageren op reacties over het besluit van het Zwols college over zondagopenstelling van supermarkten en overige winkels.
Maar. Via een tweet van Janske Mollen kreeg ik inzage in het hoofdredactioneel commentaar van het RD. Na lezing dwingt dit commentaar mij toch wel tot een reactie.
Ik doe dat puntsgewijs.
1. Persoonlijk ben ik erg blij met het voorgenomen besluit. Die blijdschap wordt niet ingegeven omdat ik hu eindelijk kan winkelen op zondag. Ik zal dat niet doen. Het zit hem in de erkenning dat er veel Zwollenaren zijn die hun zondag op die manier wensen te gebruiken. Dat heeft niets te maken met hoe ik vind dat de zondag beleefd en ervaren moet worden.
2. Mijn stelling is altijd geweest tijdens mijn fractievoorzitterschap van de Zwolse ChristenUnie, dat we niet moeten opleggen maar moeten uitleggen. We kunnen als ChristenUnie de wijze waarop wij de zondag willen inrichten en gebruiken, niet opleggen aan anderen. Voor mij is de hamvraag of ik, met dit voorgenomen besluit, gehinderd word in mijn beleving van de zondag. En dat word ik niet.
3. Dit besluit is niet het resultaat van een onderhandeling, zoals het RD stelt, maar van de erkenning dat er veel Zwollenaren zijn die, wat de zondag betreft, andere keuzes maken. Keuzes die mijn beleving van de zondag niet in de weg staan. Dat getuigt van respect voor hen die andere keuzes maken.
4. Anderen dwingen om te gaan met de keuzes die ik maak, want dat doe je, helpt niet om van hen te vragen mijn keuzes te respecteren.
5. Ik ben het daarnaast eens met het onderscheid, dat het college maakt tussen supermarkten aan de ene kant en de overige winkels aan de andere kant. De supermarkten hebben laten weten middels een brief, dat ze eensgezind zijn in wat zij willen. Bij de overige winkels heb ik die eensgezindheid (nog) niet geconstateerd. Daar spelen meer zaken een rol, die nog niet zijn doorgesproken.
6. Tot slot, ik vind het merkwaardig dat het RD grote woorden gebruikt nu er 15 koopzondagen zijn, terwijl ik bij de al jaren gehanteerde opening van 12 zondagen het RD niet gehoord heb.

Advertenties

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek