Tagarchief: regulier onderwijs

Onderwijs voor hoogbegaafden

Vandaag (woensdag 19 januari) staat een artikel in De Pers over Leonardoscholen.
Ik heb het artikel met meer dan gewone belangstelling gelezen. En dan niet alleen vanwege de vraag al dan niet Leonardo, maar vooral vanwege een paar opmerkingen, die ik graag wil doorgeven.
In de eerste plaats ook hier het verhaal van leerlingen die, waar ze eerst met grote tegenzin naar school gingen, nu met veel plezier ter schole gaan.
Er blijkt een enorme behoefte aan dit type onderwijs, er zijn scholen met wachtlijsten.
Een citaat over de plusklas: “Een ochtendje apart les. Dat is erg weinig, je bent de hele week hoogbegaafd.”
Ik houd hier geen pleidooi voor Leonardo. Dat doe ik wel voor de stelling dat ook dit type leerling zijn eigen soort onderwijs verdient. Dat is wat anders dan gewoon onderwijs met iets er bij. Dat past niet bij de eigen leerstrategie, die deze leerlingen nodig hebben. In die zin, ik heb het al vaker gezegd, is dit onderwijs ook speciaal onderwijs.
De staatssecretaris (Sharon Dijksma) heeft ooit toegezegd dat er gestudeerd zou worden op een eventueel herdefiniëren van het begrip speciaal onderwijs.
Het is er nog niet van gekomen. Helaas.

Nog merkwaardiger vind ik het volgende.
Er is extra geld beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafden. Dertig miljoen euro: 30.000.000 euro.
Maar. Het mag alleen besteed worden binnen het regulier onderwijs.
Mijn vragen:
Zijn de docenten die hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt, toegerust voor dit onderwijs. Voorlopig bloeien leerlingen op wanneer ze het regulier onderwijs verlaten en naar een school gaan van type Leonardo.
Hoe staat het met het onderwijscurriculum op de Pabo’s? Is er al iets te bespeuren van een programma dat aandacht besteed aan de ins en outs van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Ik heb niet de indruk.
Hoe nuttig wordt het geld besteed? Ik laat de mate van nuttigheid dan wel afhangen van de mate waarin de leerling die het nodig heeft, hiervan zelf profiteert.
De conclusie van het artikel in De Pers is, dat het onderwijs aan hoogbegaafden in gevaar is.

Ooit is de basisvorming uitgevonden. Alle leerlingen moesten bij elkaar in de klas in de eerste leerjaren. Verschillen werden opgevangen met een diversiteit in onderwijsaanbod: Basisstof, verrijkingsstof, herhalingsstof.
Wat is hiervan terecht gekomen? Niet echt veel, zo niet nulkommanul.

Als het om een diversiteit in gedrag en kunde gaat wordt het passend onderwijs genoemd.
Oude wijn in nieuwe zakken dus.

Ook hier geldt blijkbaar, dat je er serieus mee bezig bent als je er veel geld aan besteedt.
Dat is slechts kwantitatief.
Nu de kwalitatieve factor. Voorlopig wordt gemeld dat ontwikkeling van passend onderwijs vertraging oploopt.

John van Boven

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen