Tagarchief: Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen

Ik schreef al eerder een stukje over schriftelijke vragen: https://johnvanboven.com/2013/06/24/kosten-schriftelijke-vragen/
Ik was benieuwd in welke frequentie de Zwolse fracties het instrument schriftelijke vragen hebben gebruikt in deze collegeperiode. De Raadsgriffie was behulpzaam bij het krijgen van de informatie. Voor de duidelijkheid, het gaat dus om de periode april 2014 tot nu toe.
Dat levert het volgende lijstje:

PvdA    35
VVD     35
CU        18
D66      27
Collegepartijen 115

CDA     25
GL        24
SW       18
SP        45
Oppositiepartijen 112

Totaal 227 schriftelijke vragen

Een ander beeld dan in 2013. Toen stelden de collegepartijen 58 vragen en de oppositiepartijen 125 schriftelijke vragen. Drie dingen vallen mij op:
1. Het verschil tussen college- en oppositiepartijen is kleiner geworden.
2. In deze periode stelden de collegepartijen tot nu toe meer vragen dan de oppositiepartijen
3. Het totaal aantal vragen is fors toegenomen, van 183 naar 227, een stijging met 24%.
Ik ga me niet te buiten aan duiding.

In 2013 heeft de griffie berekend dat de kosten per vraag zo’n € 1.000 zijn.
De lezer kan zelf uitrekenen welke bedragen er gemoeid zijn met het instrument schriftelijke vragen. (Ik onderdruk de neiging om een vergelijk te maken met de computervergoeding).

Ik eindig zoals ik ook in 2013 ben geëindigd.
Het recht op vragen stellen is onbetwist, want het is geregeld in het reglement van orde.
Het is evenzo goed gerechtvaardigd je af te vragen of de kosten opwegen tegen het resultaat van de vragen.
Wat mij betreft iets om over na te denken.”

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kosten schriftelijke vragen

We leven in een tijd van noodzakelijk bezuinigen.

Dat bracht mij bij de vraag wat nou eigenlijk een schriftelijke vraag kost.

Ik heb dat een tijdje geleden aan de griffie gevraagd. Samen met een paar beleidsambtenaren is van een aantal vragen nagegaan hoe een schrftelijke vraag door de organisatie gaat. Ze kwamen uit op een gemiddelde van € 1.000 per vraag. Gemiddeld dus. Dat hangt samen met de samengesteldheid van de vraag.
Vervolgens ben ik nagegaan hoeveel vragen elke fractie deze collegeperiode tot nu toe heeft gesteld.
Dat kom ik tot het volgende lijstje.

2013 – 2012 – 2011 – 2010
 
SP 15, 12, 19, 14 totaal 60. € 60.000
Sw 2, 5, 10, 9 totaal 26. € 26.000
D66 3, 4, 4, 2 totaal 13. € 13.000
CU 0, 1, 2, 1 totaal 4. € 4.000
GL 4, 4, 10, 8 totaal 26. € 26.000
CDA 2, 4, 1, 4 totaal 11. € 11.000
VVD 2, 8, 9, 7 totaal 26. € 26.000
PvdA 2, 6, 5, 4 totaal 17. € 17.000
 
Totaal generaal: 183 schriftelijke vragen, kosten € 183.000
Collegepartijen 58, kosten € 58.000
Oppositie 125, kosten € 125.000
 
Het recht op vragen stellen is onbetwist, want het is geregeld in het reglement van orde.
Het is evenzo goed gerechtvaardigd je af te vragen of de kosten opwegen tegen het resultaat van de vragen.
Wat mij betreft iets om over na te denken.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek