Tagarchief: Supermarkt

Supermarkt, collegeakkoord, petitie

Behalve over supermarkten op zondag open gaat nu de discussie ook over de opstelling van de collegepartijen. Hoewel ze er verschillend in zitten vormden ze toch één front. En dat leidde weer tot de vraag of de petitie een wassen neus is.

Daarom eerst een paar procedurele opmerkingen.
Om te voorkomen dat het collegeakkoord een grijs document wordt waarin alleen maar zaken staan, waar alle collegepartijen het over eens zijn, zijn er zaken opgenomen die voor een collegefractie van belang zijn. De andere collegefracties hoeven het daar dus niet mee eens te zijn. Ze respecteren dat gedurende de collegeperiode. Als je tijdens de collegeperiode als individuele collegepartij een ander standpunt inneemt pleeg je in feite contractbreuk.
Vandaar de gezamenlijkheid tijdens het petitiedebat.
De ChristenUnie heeft dan de sleutel in handen en heeft in het petitiedebat haar positie aangegeven.
Om de geloofwaardigheid in perspectief te zetten (los van het standpunt in het collegeakkoord): er zijn ruim 1600 steunbetuigingen met het op de agenda zetten van het onderwerp. De ChristenUnie heeft van het onderwerp een belangrijk punt gemaakt tijdens de campagne. Zij weet zich in de raad gesteund door meer dan 10.400 kiezers.

De petitie had tot doel het onderwerp op de agenda te plaatsen. Dat is gelukt omdat meer dan voldoende Zwollenaren de petitie hebben ondertekend.
Met het op de agenda van de raad plaatsen, staat de uitkomst van het debat op voorhand natuurlijk niet vast.
De petitie heeft gewerkt, want het onderwerp stond op de agenda.
De raad heeft zich vervolgens uitgesproken.
Dat de uitkomst anders is dan de ondertekenaars wilden, maakt de petitie niet tot een wassen neus.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zondag: open of niet open?

Vertrekpunten

Als raadslid had ik altijd een paar vertrekpunten. Twee daarvan waren:
– ik wil er niet alleen voor de eigen kiezers zijn, maar voor alle Zwollenaren
– Ik wil niet opleggen maar uitleggen
Als ik dat zegt dan erken ik daarmee dat (veel) Zwollenaren keuzes maken die anders zijn dan mijn keuzes.
In dit dossier: ik erken dat er Zwollenaren zijn die op een andere wijze omgaan met de zondag dan ik doe. Ik zal dan uitleggen wat mij beweegt. Als dat niet leidt tot een meerderheid, dan is dat een politieke werkelijkheid.

Ik moet dan wel antwoord kunnen geven op de vraag of christenen belemmerd worden in hun kerkgang. Die vraag vind ik belangrijker, dan het opleggen aan alle Zwollenaren van mijn idee van de zondagsbesteding. Dat zou betekenen dat iedereen zich zou moeten aanpassen aan hoe ik de zondag wil beleven.
Dat is dus opleggen. En daar ben ik tegen.

Grenzen?

Is dit een vrijbrief om dan maar alles vrij te geven?
Dat vind ik niet, in ieder geval niet per definitie. Er zijn meer zaken om rekening mee te houden. Er zijn meer afwegingen te maken.
Ik maak dan wel onderscheid tussen supermarkten en de andere winkels.
Als supermarkten allemaal de ruimte krijgen om zondag open te zijn benadeel je niemand. Ik ken tenminste geen kruideniers, die dan in de verdrukking zouden komen.
Dat geldt, denk ik, niet voor de andere winkels. De grote winkels kunnen dat personeel-technisch best behappen. Dat geldt in mindere mate voor de winkels met weinig personeel. Voor hen kan dat een bedreiging vormen.
Voor alle winkels is ook nog de vraag: Hoe groot is de kans dat een personeelslid op zondag moet werken, terwijl ze dat niet wil.
Heb je als gemeenteraad hierin een verantwoordelijkheid?
Dat lijkt me een belangrijke vraag voor een debat.

Noodzakelijk?

Een bijkomend punt voor mij is de vraag hoe noodzakelijk is de zondagopenstelling.
Kun je op een andere manier tegemoet komen aan de wensen van de consument? Die wil een ruimere keuzevrijheid hebben en ‘vertaalt’ dat naar de keuze willen hebben om op zondag inkopen te kunnen doen.
Ik geloof niet dat er iemand gedupeerd wordt, wanneer de winkels niet op zondag open zijn. Wel dat de consument dan niet geheel vrij is in zijn keuze.
Ik denk dat er meer mogelijk is binnen de grenzen die de winkelsluitingstijden wet aangeeft. Langer open zijn dan 18.00 uur op doordeweekse dagen geeft veel mogelijkheden.
Ook daarover zou het debat moeten gaan: hoe vergroot je de keuzevrijheid van de consument.

Ik wil graag loskomen van het gevoel dat de consument iets opgelegd krijgt door de keuzes die christelijke partijen maken. Dan gaat het teveel over dat opleggen en te weinig over de vraag op welke manier je de keuze van de consument kunt vergroten.

Kortom.

Het religieuze motief is voor mij belangrijk maar kan ik niet opleggen aan een ander. 
Onder twee voorwaarden:
- de zondagse activiteiten mogen de kerkgang niet belemmeren
- er moeten afspraken gemaakt worden met medewerkers die niet op zondag willen werken
Er moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen voor de kleine ondernemers
Bekeken moet worden of andere openingstijden op werkdagen ook tegemoet komen aan een grotere keuzevrijheid van de consument.

Persoonlijk

Wat vind ik er zelf van?
In de nu lopende discussie is mij al een paar keer gevraagd wat ik er van vind.
Mijn reactie is geweest, dat ik de fractie niet voor de voeten wil lopen.
Aan de andere kant, bedacht ik me later, heb ik er wel een opvatting over. Een opvatting die ik ook al eens heb ingebracht op één van mijn laatste fractievergaderingen.
Daarom hier mijn eigen overwegingen.
– Zoals hier boven aangegeven is er wat mij betreft ruimte om na te denken over verruiming van de koopzondagen en de openstelling van supermarkten.
– Er zal gezocht moeten worden naar een compromismodel. Het niet willen opleggen moet immers van 2 kanten komen. Duidelijk moet zijn dat er bij een besluit rekening is gehouden met alle partijen.
– Ik herhaal mijn standpunt, wat ik ook in december 2014 heb gegeven op weblog Zwolle: 12 + 5 koopzondagen, conform het model van citycentrum. Het blijft dicht bij het collegeakkoord en het schept duidelijkheid wanneer de koopzondagen zijn.
– Start onderzoek naar andere openingstijden op werkdagen.

– Wat de supermarktopenstelling betreft, zoek naar een opening. Bijvoorbeeld conform de koopzondagenregeling. Voor alle Zwolse supermarkten.
We hebben dan tot 2018 de gelegenheid om te bezien of het werkt. Bij de onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 kan de ervaring worden verwerkt in het nieuwe collegeakkoord.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Ondernemer en consument

In de discussie over al dan niet zondagsopening voor alle supermarkten las ik de opmerking dat het toch gaat om wat de consument wil.
Op zich begrijp ik dat, want een beetje ondernemer speelt in op de wensen van de klant.
Maar.
Dat heeft toch ook zijn grenzen. Een ondernemer zal ook zijn/haar eigen overwegingen hebben bij het ondernemen. Overwegingen waar de klant geen weet van heeft.
Het gaat inderdaad om wat de consument wil, maar die wens wordt afgebakend door wat de ondernemer ziet als mogelijk, gelet op zijn eigen doelstellingen.

Er zal dus meer gezegd moeten worden dan alleen ‘doen wat de consument wil’.
Dan zul je zien dat er tegengestelde belangen zijn. En dat vraagt een regierol van de overheid.
Dus iedereen zelf laten bepalen wat hij/zij doet is niet echt een optie.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Supermarkt en zondag

Op dit moment kan in Zwolle een petitie worden ondertekend die vraagt om zondagsopening van alle supermarkten.
Bij 500 ondertekenaars komt het op de agenda van de gemeenteraad, heb ik begrepen.
Ik vind dit, even los van de inhoud, een interessant proces.

Bij de collegeonderhandelingen zijn door de collegefracties afspraken gemaakt. Dat geeft elke fractie ruimte om voor hen belangrijke items gerealiseerd te krijgen. Het betekent dus niet dat elke collegefractie het zelfde standpunt deelt, maar wel dat ze er mee instemmen.

De petitie op de agenda levert een debat op. Altijd nuttig.
Het blijft dat de collegepartijen hun handtekening onder het collegeakkoord hebben staan.
Ik denk dat er alleen maar wat kan veranderen als alle collegepartijen instemmen met de verandering. Dat zie ik niet gebeuren.

Als een collegepartij zelfstandig instemt met de gewenste openstelling, dan staan daarmee alle afspraken uit het collegeakkoord op losse schroeven.
Dat lijkt me niet in het belang van consistent besturen.
Dat is niet goed voor Zwolle.

6 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek