Tagarchief: trends

Visie Zwolse binnenstad 2030?

 

Ik heb de presentatie (ik weet niet of er een rapport is verschenen dan wel nog verschijnt) van de binnenstad visie voor 2030 wat nader bekeken en op me in laten werken.
De teleurstelling blijft en in dit stuk probeer ik uit te leggen waarom.
De inbreng van de verschillende groepen (burgers, ondernemers, experts) is gebaseerd op de huidige beleving van de stad. Dan worden aspecten genoemd en van een waarde voorzien. En de aspecten die belangrijk worden gevonden worden benoemd en dat moet leiden tot een visie.
Op de sheets, die gaan over 2030 lees ik statements die gewoon nu al gelden. Bij andere sheets vraag ik me af, willen we dat of wordt een autonome ontwikkeling geformuleerd. En ook, wordt hier nu een doel geformuleerd of een middel beschreven die een bepaald doel moet dienen.
Voor mij is het niet helder. Maar goed, ik ben niet maatgevend.

Wat mis ik.
Het besef dat de samenleving niet af is. Dat er ontwikkelingen zijn, dat er nieuwe dingen uitgevonden worden, dat de techniek steeds meer mogelijk maakt.
(Zie het boek NooitAf van Aslander en Witteveen, verplichte literatuur goor elk raadslid).
Ik had verwacht dat trends verkend zouden worden en wat de betekenis zou kunnen zijn voor de binnenstad en hoe je daarop kunt anticiperen, gelet op wat we verwachten van de binnenstad.
Ik benoem wat, voor de vuist weg.
– hoe ontwikkelt de verhouding fysieke winkel en internet zich en welke gevolgen heeft dat voor de klassieke winkel en dus voor de inrichting van de binnenstad.
– Krijgen we steeds meer vrije tijd omdat ons veel werk uit handen wordt genomen door verdergaande automatisering. Hoe kan de binnenstad tegemoet komen aan deze nieuwe situatie. Betekent dat wat voor de fun-shopping.
– Als het lukt om meer woningen in de binnenstad te realiseren, wat moet je doen om bewoners en ondernemers vreedzaam naast elkaar te laten leven met toch verschillende wensen.
– Kan de binnenstad een substantieel aantal asielzoekers herbergen, gebruik makend van aanwezige leegstand. Vanuit de gedachte dat leven in een bruisende binnenstad behoorlijk kan bijdragen aan integratie.
– Heeft de elektrische fiets zo veel toekomst dat er nog meer gebruik wordt gemaakt van de fiets. Hoe realiseer je voldoende stalling. Zeker als je bedenkt dat het nu al krapte is.

Er zijn vast nog meer ontwikkelingen, al dan niet technologisch of automatisering en software.
Moet dat niet eerst geïnventariseerd worden, om daarna te beschrijven wat dat kan betekenen voor de binnenstad. Pas dan kun je nu richtinggevend werken aan de binnenstad van 2030.

Ik nodig uit hieronder trends te beschrijven die invloed (kunnen) hebben op de binnenstad anno 2030.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

WOZ perikelen

Vanmorgen, woensdag 20 maart, weer op bezoek geweest op het Stadskantoor om te praten over de waardebepaling van ons appartement.
Het vorige gesprek met de taxateur liep niet zoals zou moeten.
Hoewel het een prettig verlopen gesprek was, hebben we elkaar niet gevonden.
Dat heeft vooral maken met het feit dat er weinig woningen zijn verkocht en er dus veel ruimte is voor interpretatie van de beschikbare gegevens.
Ik heb een paar punten aan de orde gesteld.

➡ In de eerste plaats de trend.
Ik kan de trend niet rijmen met de concrete waardevermeerdering met 12.000 euro. De NVM bericht dat in de regio Zwolle de waarde van appartementen in 2011 verminderd is met 11.6 %. Dat past niet op elkaar. De reactie van de gemeente is dan tweeledig. In de eerste plaats suggereren ze dat de waarde per 1-1-2011 te laag is geweest. Bovendien handelt de gemeente niet op basis van trends. Dat vind ik merkwaardig omdat een in de loop van 2012 getaxeerde referentiewoning met een paar duizend euro is opgewaardeerd, omdat het een dalende markt is en het gaat om de waarde per 1-1-2012. Ik ervaar dat als tegenstrijdig.

➡ De kwaliteit van de referentie.
Nu er (eigenlijk) te weinig woningen worden verkocht, krijgen de enkele referentiewoningen die overblijven te veel gewicht. Hoe vaak wordt de transactieprijs niet bepaald door factoren, die weinig te maken hebben met de economische of handelswaarde? Bij voldoende referentiewoningen middelt dat wel uit. Maar in de huidige situatie niet.
Daar komt nog bij, dat niet alle gehanteerde referentiewoningen in het taxatierapport komen. Dat maakt controle en de afweging wel of geen bezwaar maken erg lastig.

Ik trek een paar conclusies.
1. Door te weinig referentiewoningen wordt de waardebepaling minder geobjectiveerd vastgesteld. Dat maakt bezwaar maken erg lastig. Het ene “gevoel” staat tegenover het andere “gevoel”. Wat doet een rechter dan.
2. De gemeente gaat verschillend om met trends. En doet dat in haar voordeel.
3. Toevallige omstandigheden krijgen een te grote invloed op de waardebepaling.

Ik bepleit een ander, minder arbeidsintensief systeem: bepaal één keer de waarde van een woning grondig. Stel die waarde vast en hoor de eigenaar daarover. Die waarde wordt onderworpen aan de trend, die bepaald wordt door de transacties. Doe dat per regio.
Mogelijkerwijs levert dat minder op, maar je bespaart nogal wat aan formatie.
IJk de basiswaarde om de zoveel jaar, zeg zeven jaar.

Ik heb weinig behoefte aan het trekken aan een dood paard. Ik ga geen bezwaar maken. Dat is op voorhand een verloren strijd.

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek