Tagarchief: wijkplatform

burger en wijkplatform

Een tijdje geleden schreef ik een stukje op mijn blog over burgerbetrokkenheid (https://johnvanboven.com/2013/03/15/burgerbetrokkenheid/). Dat was naar aanleiding van de uitslag van een enquete met vragen van raadsleden. Die uitslag laat zien dat burgers meer betrokken willen worden bij de stad. Daar moeten we op inspringen, denk ik dan.
Het doet me dan ook deugd te lezen dat de gemeente in gesprek gaat met wijkbewoners. De uitslag van het buurt voor buurt onderzoek wordt besproken in zogenaamde wijkdialogen. Prima!
Het kan wel een valkuil opleveren. Dat burgers denken, dat alles wat ze willen omdat het in hun ogen goed is voor de eigen buurt, dan ook wordt uitgevoerd. Wat kan moet natuurlijk gedaan worden, maar niet alles zal kunnen. Het is aan de gemeente om dat goed duidelijk te maken. Ook in de gemeenteraad zijn besluiten afhankelijk van een meerderheid en natuurlijk van beschikbaar budget.
Ik ervaar deze manier van werken als een hele belangrijke stap.
De gemeente moet nu laten zien, dat het geen wassen neus is.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Burgerbetrokkenheid

EnqueteEind vorig jaar is er een enquête gehouden onder burgers met vragen aangeleverd door raadsleden. Een aantal vragen ging over burgerbetrokkenheid. Uit de respons bleek dat 80% wil meedenken over de stad of wijk.
Burgers geven ook aan dat ze op de één of andere manier betrokken willen worden bij besluitvorming. Dat gaf een respons van 74%.
Op de vraag hoe contact gelegd kon worden tussen burgers en gemeenteraad gaf 85% een mogelijkheid, waarbij in discussie gaan op een website en invloed bij besluitvorming hoog scoorden.
Ik schreef op 5 december vorig jaar hierover een stukje. (https://johnvanboven.com/2012/12/05/enquete-met-vragen-van-raadsleden/)
Ik haal dat nu aan omdat we gisteren een bijeenkomst hebben gehad, waar de vraag centraal stond op welke manier we de door burgers gewenste contacten kunnen realiseren.

Een paar opties, die allemaal verder onderzocht moeten worden.
– Richt een wijkplatform anders in. Maak ruimte voor gesprek met raadsleden. Nu heeft een aanwezig raadslid geen actieve rol. We realiseerden ons wel dat elke wijk een eigen kleur geeft aan een wijkplatform
– Er is een wijk waar men bezig is een eigen website te bouwen, waarop wijkbewoners kunnen chatten met raadsleden over zaken die hen bezig houden. De vraag is dan wel  hoe open zo’n forum zijn kan. We zitten niet te wachten op het afkraken van alles en nog wat door niet onder eigen naam schrijvende lieden. Het moet gaan over verbeteringen in de wijk en over het waarom van te nemen maatregelen. Algemeen gezegd, het moet versterking opleveren van het wijk-gevoel: het gaat over mijn wijk en daar ben ik trots op.

Als raadslid kun je zelf ook het nodige doen met social media. Dat kan door onderwerpen te bespreken op een eigen weblog. Of door korte beweringen op twitter. Ik heb onlangs, naar aanleiding van een tweet, een uitvoerige mailwisseling gehad met een burger over een bepaald onderwerp. Die mogelijkheid moet niet onderschat worden.

Als je suggesties hebt of wilt reageren: heel graag.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek