Tagarchief: woningtaxatie

WOZ

Hoe komt de gemeente tot het vaststellen van de waarde van uw en mijn huis? Dat proces is de afgelopen jaren een aantal keren onderwerp van gesprek geweest met de afdeling die dit proces voor zijn rekening neemt. Er zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat verbeteringen aangebracht. En dan vooral aan het begin van de procedure: eerst overleggen over bezwaren, voordat formeel een bezwaarschrift wordt ingediend. De praktijk heeft geleerd, dat dit goed werkt.
Een artikel in de Stentor een tijdje geleden over de waardebepaling – met een negatieve teneur – was aanleiding om weer een gesprek te hebben. Ik wil van beide kanten geïnformeerd worden.

In dit gesprek bleek dat er onzorgvuldig was geformuleerd (was het de verkoop- of was het de vraagprijs van een referentiewoning). Hoe dan ook, dat is erkend. Het had bovendien geen invloed op de taxatiewaarde.
Ik heb in het gesprek meer gehoord. En dat heeft alles te maken met het kwalitatief verbeteren van het proces:
– er zijn afspraken gemaakt om meer tijd in te ruimen voor overleg met de taxateur als de eigenaar het niet eens is met de taxatiewaarde. Mijn eigen ervaring maakt dat ik zeg dat dit een verbetering is
– er is een gesprek geweest met een groep eigenaren, die bezwaar gemaakt hebben. Deze groep is aselect tot stand gekomen. Hen is de vraag voorgelegd wat er te verbeteren valt. Ook dat heeft geleid tot aandachtspunten. Goed om te weten dat dit gesprek én de uitnodiging is uitbesteed aan een externe partij.

Hoe goed de procedure ook is ingestoken, er zal altijd bij een deel van de eigenaren ontevredenheid zijn. Dat is niet te voorkomen, dat hangt samen met het feit dat het geen computergestuurde procedure is. Er worden afwegingen gemaakt, die anderen wellicht anders zouden doen.
Het heeft ook te maken met de verwachtingen die eigenaren hebben. In de media is te lezen, dat er sprake is van waardedaling. Bedenk dan dat dit een gemiddelde is. Bovendien gaat het om de waarde van een jaar geleden.
Ik ben erg tevreden over de werkwijze van de WOZambtenaren. Ze zijn zorgvuldig bezig en gaan voortdurend na waar nog kwaliteitsslagen kunnen worden gemaakt.

Dat mag ook wel eens in de krant.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

WOZ waarde

 

De brief met de waardebepaling van ons huis per 1-1-2011 is binnen.

Tot onze stomme verbazing is ons huis in 2010 bijna 7% in waarde gestegen.
Gelukkig kun je het taxatierapport opvragen. Dan zie ik dat er drie woningen als referentie zijn opgegeven. Daar heb ik vragen over.
Voordat ik een bezwaarschrift ga indienen, wil ik eerst bellen.
Die mogelijkheid is het resultaat van een bespreking met het hoofd van de betreffende afdeling van een notitie van ons over het proces van waardebepaling. We pleitten toen voor het zoveel mogelijk voorkomen van bezwaarschriften door vooraf telefonisch overleg mogelijk te maken.

Dus vol verwachting gebeld met als doel het bespreken van het taxatierapport. Na 10 minuten wachten krijg ik een mevrouw aan de lijn, die toen ze hoorde waarvoor ik belde, mij vroeg of ik bezwaar wilde maken. Dat wil ik juist voorkomen, was mijn antwoord. Ze vroeg mijn telefoonnummer. 
Met andere woorden, mijn gesprekspartner is niet meer dan een doorgeefluik. Het resultaat van 10 minuten wachten is niet veel meer dan het kunnen afgeven van je telefoonnummer. Uiterst merkwaardig en naar mijn overtuiging niet passend bij een klantvriendelijke omgang.

Dit is nog maar het proces.
Overal gaan de woningprijzen omlaag. In ons geval stijgt de taxatiewaarde. Twee van de drie referentiewoningen zijn verkocht voor ongeveer de taxatiewaarde van 1-1-2010. De derde woning is voor beduidend meer verkocht. Die woning kennen we. Die woning is voorzien van allerlei snufjes op elektronisch gebied. Niet maatgevend en dus niet geschikt als referentiewoning.

Ik ben behoorlijk nijdig.
Niet over de taxatiewaarde, daar kun je het over hebben.
Vooral over het proces. Als in de brief staat dat je kunt bellen, verwacht je een gesprekspartner die op de hoogte is en je verder kan helpen.
Niet iemand, die na 10 minuten wachten niet meer doet dan je telefoonnummer vragen.
Dat kun je ook SMS’en lijkt me. #fail

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen